جهت استفاده از تخفیف، از کوپن های زیر عکس یا پرینت گرفته و به آگهی دهنده ارایه کنید.