جهت استفاده از تخفیف، از کوپن زیر عکس یا پرینت گرفته و به آگهی دهنده ارایه کنید.
% تخفیف ویژه
با ارائه این برگ میتوانید از تخفیف ویژه کاربران وب سایت نشانی استفاده نمایید.
 • عنوان کسب و کار : کارواش آبی
 • عنوان تخفیف : روشویی خودروهای اتاق کوچک
 • میزان تخفیف : %
 • شماره تماس : ۰۳۱۳۷۷۸۰۰۲
 • آدرس :

  سه راه سیمین به سمت قائمیه، کارواش آبی

نشانی، صرفا نمایش دهنده این تخفیف از موسسه فوق است و هیچ گونه مسئولیتی نسبت به نحوه اجرای آن ندارد.

% تخفیف ویژه
با ارائه این برگ میتوانید از تخفیف ویژه کاربران وب سایت نشانی استفاده نمایید.
 • عنوان کسب و کار : کارواش آبی
 • عنوان تخفیف : روشویی خودروهای اتاق بزرگ
 • میزان تخفیف : %
 • شماره تماس : ۰۳۱۳۷۷۸۰۰۲
 • آدرس :

  سه راه سیمین به سمت قائمیه، کارواش آبی

نشانی، صرفا نمایش دهنده این تخفیف از موسسه فوق است و هیچ گونه مسئولیتی نسبت به نحوه اجرای آن ندارد.

% تخفیف ویژه
با ارائه این برگ میتوانید از تخفیف ویژه کاربران وب سایت نشانی استفاده نمایید.
 • عنوان کسب و کار : کارواش آبی
 • عنوان تخفیف : روشویی خودروهای شاسی بلند
 • میزان تخفیف : %
 • شماره تماس : ۰۳۱۳۷۷۸۰۰۲
 • آدرس :

  سه راه سیمین به سمت قائمیه، کارواش آبی

نشانی، صرفا نمایش دهنده این تخفیف از موسسه فوق است و هیچ گونه مسئولیتی نسبت به نحوه اجرای آن ندارد.

بازگشت به صفحه کسب و کار