جهت استفاده از تخفیف، از کوپن های زیر عکس یا پرینت گرفته و به آگهی دهنده ارایه کنید.
%۲۰ تخفیف ویژه
با ارائه این برگ میتوانید از تخفیف ویژه کاربران وب سایت نشانی استفاده نمایید.
  • عنوان کسب و کار : سالن آرایش دائم صورتک
  • عنوان تخفیف : هاشور ابرو
  • میزان تخفیف : %۲۰
  • شماره تماس : ۰۹۱۳۴۷۴۰۱۴۷
  • آدرس : -

نشانی، صرفا نمایش دهنده این تخفیف از موسسه فوق است و هیچ گونه مسئولیتی نسبت به نحوه اجرای آن ندارد.

%۱۰ تخفیف ویژه
با ارائه این برگ میتوانید از تخفیف ویژه کاربران وب سایت نشانی استفاده نمایید.
  • عنوان کسب و کار : سالن آرایش دائم صورتک
  • عنوان تخفیف : سایه ابرو
  • میزان تخفیف : %۱۰
  • شماره تماس : ۰۹۱۳۴۷۴۰۱۴۷
  • آدرس : -

نشانی، صرفا نمایش دهنده این تخفیف از موسسه فوق است و هیچ گونه مسئولیتی نسبت به نحوه اجرای آن ندارد.

بازگشت به صفحه کسب و کار جهت استفاده از تخفیف، از کوپن های زیر عکس یا پرینت گرفته و به آگهی دهنده ارایه کنید.