رستوران های اصفهان

رستوران غذاخوری یا رستوران (برگرفته از واژه ی فرانسوی و انگلیسی Restaurant) نوعی بنگاه (موسسه) است که در آن خوراک و نوشیدنی ارایه و در همان جا صرف می شود. مطلوبیت خوراک ارایه شده، چیدمان مناسب و پاکی و تمیزی…